Acemannan er hemmeligheten til Essenza Aloe Vera

Et polysakkarid med unike egenskaper

Acemannan er et såkalt polysakkarid og på godt norsk kaller vi sakkarider generelt for kullhydrater. Kroppens celler får sin næring og dermed energi hovedsaklig fra tre grupper: fett, proteiner og kullhydrater.

For å forstå betydningen av Acemannan er det viktig å se på hvilke funksjoner sakkarider/kullhydrater (i form av monosakkarider, oligosakkarider eller polysakkarider) har for alle kroppens celler. Kroppen vår består av minst en million milliarder celler og alle disse utøver forskjellige funksjoner fra hudceller (epitelceller) til f.eks. blodceller. Alt i alt finnes det ca. 200 forskjellige typer celler i kroppen vår.

Acemannan polysakkarid
Acemannan et essensielt polysakkarid

Sakkarider (sukker) i kroppens celler er enten monosakkarider eller oligosakkarider bestående av 3 til 10 monosakkarider. Kompleksere sakkarider med mer enn 10 monosakkarider kalles dermed polysakkarider. Acamannan er som sagt en slik polysakkarid.

Av de grunnleggende monosakkarider finner du ca. 200 forskjellige i menneskekroppen, men kun åtte av disse er såkalte essensielle, det vil si livsviktige i den forstand at kroppen selv ikke kann produsere dem. Disse må derfor tilføres kroppens celler gjennom mat og drikke. Eller gjennom huden. De viktigste av disse åtte monosakkaridene er Glucose, Mannose, Galactose og Fucose.

Tilfører cellene i forhold 31:1 det de trenger essensielt

Acemannan består av disse tre monosakkaridene: Mannose – Glucose – Galactose i forhold 31:1:1. For hvert Glucosakkarid har Acemannan dermed 31 Mannosesakkarider.

Detter er nå viktig i forbindelse med kunnskapen at gjennom maten har kroppen god tilgang på både Glucose og Galactose, men ikke på Mannose. Alle essensielle sakkarider er som begrepet indikerer viktige for kroppens celler, mangler en av disse kann ikke cellene fungere normalt eller optimalt.

Mannose finnes særlig i cellens membran og membranen er som du sikkert kann tenke deg, viktig når det kommer til kommunikasjon med andre celler og ikke minst angrep utenfra – det være seg i form av bakterier, sopp eller viruser, men også kreftceller forsøker å angripe friske celler.

Acemannan er sånn sett cellenes «politi»!

Acemannan er cellenes politi
Acemannan er cellenes politi

Her kommer Aloe Vera og Acemannan inn i bildet. Det finnes få matvarer eller planter som har nevneverdige mengder Mannose. I morsmelken derimot finnes en høy verdi Mannose. I noen bærsorter som tyttebær, i tropiske planter, i noen spesielle sopparter og ikke minst i Aloe Vera planten finnes Mannose som kroppens celler har svært god nytte av!

Men selvfølgelig forutsetter det høyeste kvalitet på plantesaften som produktet baseres på – les om våre kvaliteter Premium Quality. Denne kvaliteten mangler selvfølgelig når kosmetikk baseres på tørket aloe (pulver), som er regelen her i verden, ikke fersk Whole Leaf Aloe Vera Concentrate som Essenza!

Når du leser om Aloe Vera Juice som viktig for godt immunforsvar, er det trolig Acemannan og dets positive og beskyttende virkning på celler som er tanken bak argumentet.

Hemmeligheten til Acemannan og Essenza Aloe Vera

Denne «hemmeligheten» er derfor egentlig ingen hemmelighet, men et kvalitetsstempel: høye andeler Organic Grown Whole Leaf Aloe Vera, 100% økologisk (laaangsomt) dyrket, bruken av hele aloe-bladet, ferskpresset, ikke utvannet, men motsatt: konsentrert (Concentrate), derfor ikke bare rik på Acemannan med overhodet svært næringsrik Aloe Vera, dessuten komplementert av dyrebare hudoljer som Jojobaolje, Saflorolje og Mandelolje, som gir våre kremer og lotioner de egenskapene vi hevder! Garantert!

Acemannan kan kun utfolde sin funskjon til fulle hvis kvaliteten på Aloe Vera er gitt!
Acemannan kan kun utfolde sin funskjon til fulle hvis kvaliteten på Aloe Vera er gitt!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *